لوله مانیسمان یکی از مهمترین و کاربردی ترین آهن آلاتی که در صنایع بسیار کاربرد دارد ، لوله است که در شهر سازی ، صادرات نفت و گاز ، کارخانجات

اشتراک گذاری